Mail of bel ons voor een interim professional (+31 (6) 422 493 68)

Change management franchise organisatie

Programma details

Om haar leidende positie als belangrijke en goede onafhankelijke hypotheek advies franchisegever te waarborgen was een flinke verandering nodig van het hypotheekadvies. De franchisenemers van de keten zijn zelfstandig ondernemers die opereren onder de AFM vergunning van de franchisegever. De franchisegever is eind verantwoordelijk voor o.a. de kwaliteit van het hypotheekadvies in het land. Deze kwaliteit moest snel aanzienlijk verhoogd worden om aan te sluiten op de hedendaagse eisen die aan het hypotheekadvies gesteld worden. Ook de RvC en aandeelhouders stelden duidelijke eisen. Een traject met vele facetten en een hoge complexiteit waar de druk hoog was.

Resultaat

Samen met experts en franchisenemers een gefaseerde significante verbetering gerealiseerd van het hypotheekadvies. Systemen zijn aangepast wat leidde tot een beter, gestructureerder en sneller op te stellen adviesrapport. Alle hypotheekadviseurs hebben diverse trainingen gekregen. Er zijn online opleidingsmodules gemaakt. Daarnaast zijn er tijdelijk uitgebreide controles ingevoerd op het uit te brengen advies met terugkoppeling naar opsteller én er is een controle meeting systeem inclusief dashboards gebouwd en uitgerold.

Wat wij hebben gedaan

De interim directeur heeft de regie gevoerd over het veranderingstraject en tegelijk de reguliere lijnrol vervuld. De regievoering bestond uit het tot overeenstemming komen met de stakeholders (De franchisegever directie, franchisenemers, RvC en de toezichthouder) over de te nemen acties, het te bereiken resultaat en het daadwerkelijk (doen) uitvoeren van het change traject. Tijdens de uitvoering werd continu gemeten en (bijgestuurd) op voortgang en werd dit afgestemd met de stakeholders.